Dokument

LHULOGGA

Styrdokument och policys

På Kurs

Årsmöteshandlingar

  • Kallelse och dagordning
  • Verksamhetsberättelse 2018
  • Verksamhetsplan 2019
  • Balansräkning LHU 2018
  • Resultaträkning LHU 2018
  • Budget 2019
  • Revisionsberättelse

~ Årsmöteshandlingar uppdateras vinter 2018-2019, årsmöte 19e januari 2019 ~