Bokning- och avbokningspolicy

Anmälan
Hur du anmäler dig till våra kurser och aktiviteter anges alltid i informationen om kursen/aktiviteten. Oftast sker anmälan genom ett formulär på hemsidan.  Läs igenom dessa noga innan du anmäler dig till kursen. Kurs-/aktivitetsanmälan är aldrig komplett förrän anmälningsavgiften är betald.

Betalning
Betalning sker till Lidingö Hundungdoms plusgiro 70 40 20-7
Observera att du måste döpa betalningen till namn samt aktivitet (förtydligas i info för varje kurs)

Anmälningsavgiften skall vara oss tillhanda senast sista anmälningsdagen om inget annat anges.  Om du inte betalar inom angiven tid förlorar du din plats. Vi tar inte emot kontantbetalningar.

Avbokning
Du har rätt att avboka dig från kurs/aktivitet, men detta måste ske senast 7 dagar innan om du vill ha tillbaka avgiften. Avbokar du dig efter att kursen/aktiviteten har startat så är du skyldig att betala hela avgiften. Giltigt veterinärintyg gäller för avgiftsfri avbokning.

Inställd kurs/aktivitet
Ibland blir vi tvungna att ställa in kurser/aktivitet. Du får då tillbaka hela anmälningsavgiften.

Aktiviteter som klubben bjuder på
Ibland anordnar vi aktiviteter som inte kostar våra medlemmar något men ändå är en ekonomisk utgift för klubben. Vid alla dessa aktiviteter är anmälan inte bindande och du blir inte skyldig att betala klubbens utgifter om du uteblir från aktiviteten.

För att delta på våra aktiviteter måste du vara medlem i Sveriges Hundungdom. Här kan du läsa mer om medlemskap.